Home

Achtergrond

Zekerheidstelling voor emigratie binnen EU en EER vervalt

De zekerheidstelling bij emigratie is komen te vervallen. Tot nu toe was dat verplicht om uitstel van betaling te krijgen van de conserverende aanslag. Door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie heeft staatssecretaris Wijn besloten om de zekerheidstelling te laten vervallen, dit alleen bij emigratie binnen de EU of de EER.

Een belastingplichtige Nederland verlaat en een aanmerkelijk belang bezit (5% of meer aandelenbelang), deelneemt aan een pensioenregeling, premies voor lijfrentes heeft afgetrokken of een kapitaalverzekering voor de eigen woning krijgt wordt voorafgaande aan de emigratie in de heffing van de inkomstenbelasting betrokken. Er wordt een zogenoemde “conserverende aanslag” opgelegd voor het belastingvoordeel dat hij heeft genoten, zoals aftrek van pensioen- en lijfrentepremies. Op verzoek kan uitstel van de betaling worden verkregen. Dan moest er tot nu toe wel een zekerheid worden gesteld. Vaak vervalt de belastingaanslag na 5 tot 10 jaar, tenzij er zich tussentijds wijzigingen voordoen.

Het Europese Hof van Justitie besliste over een Franse regeling die voorziet in heffingen van niet gerealiseerde waardevermeerdering van een onderneming bij emigratie. Het Europese Hof besliste dat deze regeling in strijd met de in het EG-verdrag gewaarborgde recht van vrije vestiging.

Staatssecretaris Wijn besloot hierop ook de Nederlandse regeling aan te passen. Vanaf 11 maart 2004 verkrijgt de emigrerende belastingplichtige automatisch uitstel van betaling. Deze automatische vrijstelling geldt echter alleen bij emigratie naar landen die tot de EU behoren of landen behorende tot de Europese Economische Ruimte (EER). Dat zijn behalve de EU landen ook Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

Meer informatie Brief van staatssecretaris Wijn aan de kamer
Meer informatie Uitspraak van het Europese Hof

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.