Home

Achtergrond

Wijziging Meststoffenwet aangenomen door Eerste Kamer

Vorige week heeft de Eerste Kamer de wijziging van de Meststoffenwet inzake opschorting van de expiratiedatum van de mestproductie-, varkens- en pluimveerechten en de wijziging van de Meststoffenwet inzake de evaluatie 2002 als hamerstuk aangenomen. Hiermee worden de eerder aangekondigde wijzigingen definitief.

De wijziging van de Meststoffenwet inzake opschorting expiratiedatum van de mestproductie-, varkens-, en pluimveerechten betekent dat de datum waarop deze rechten komen te vervallen is verschoven van 1 januari 2005 naar 1 januari 2007. Of alle voornoemde productierechten ook daadwerkelijk komen te vervallen op 1 januari 2007 is nog maar de vraag. Dit is afhankelijk van het nieuwe mestbeleid dat naar verwachting per 1 januari 2006 in werking zal treden. Eén van de scenario's waarover binnen het ministerie van LNV wordt nagedacht is namelijk het laten vervallen van de mestproductierechten en het behouden van de varkens- en pluimveerechten.

Wijzigingen naar aanleiding van evaluatie 2002 op een rij:
* De verliesnormen zijn (eindelijk) definitief aangepast met terugwerkende kracht naar 1 januari 2003.
* De termijn waarbinnen minassaldo's verrekend kunnen worden is nu definitief verlengd naar 8 jaar. Dit betekent dat een heffing die in 1998 betaald is terugverdiend kan worden tot 1 januari 2006, het moment waarop minas komt te vervallen.
* Voor rosé-kalveren zijn de nieuwe diercategorieën en forfaitaire normen definitief geworden. Deze aanpassing geldt met terugwerkende kracht naar 1 januari 2004.
* Naar aanleiding van de evaluatie is een aftrekpost wildschade opgenomen. Deze aftrekpost zal middels een algemene maatregel van bestuur (AMvB) met terugwerkende kracht tot 1 januari 2003 in werking treden.
(E. Coopmann en M. van Beers)

Lees ook Tweede Kamer gaat akkoord met wijziging meststoffenwet
Lees ook Aftrekpost wildschade voor Minas-aangifte
Lees ook Wetsvoorstel voor later afschaffen dierrechten ingediend

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.