Home

Achtergrond

Varkenstak staken en melkveetak uitbreiden mag zonder fiscale gevolgen

De Hoge Raad bevestigde onlangs de uitspraak van het Hof Den Hoog, dat varkensrechten in bedrijfseconomisch opzicht gelijk zijn aan melkquotum. Dit onder het oude regime van de inkomstenbelasting. In de praktijk wil dat zeggen dat dus niet fiscaal hoeft worden afgerekend bij het afstoten van de varkenstak. Dit geld kan worden geherinvesteerd en bijvoorbeeld de veehouderijtak.

Deze uitspraak bevestigt zoals gezegd de uitspraak van het Hof Den Haag. De belastingdienst beschouwde in deze zaak het beëindigen van de varkenstak als bedrijfsstaking, waarover fiscaal moest worden afgerekend. De rechter vond van niet en stelde varkensrechten en melkquotum gelijk aan elkaar.

De Hoge Raad oordeelde hetzelfde. Deze uitspraak heeft alleen invloed op zaken die vallen onder het oude belastingregime IB 1964. Onder het regime van IB2001 was dit al toegestaan.

Lees ook Fiscale gevolgen afstoten tak bedrijf blijven vooralsnog beperkt

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.