Home

Achtergrond

Toelichting op lijst emissiefactoren voor nieuwe stalsystemen

Het ministerie van VROM komt met een nieuwe lijst met emissiefactoren voor de uitstoot van ammoniak. De aanpassingen hebben betrekking op stalsystemen voor varkens en kippen. Een korte toelichting op de toegevoegde nieuwe stalsystemen.

Een aantal nieuwe systemen zijn aan de lijst toegevoegd. Ook is de nummering van Groen-labelstallen gewijzigd. De aanpassingen hebben betrekking op stalsystemen voor varkens en kippen.

Voor pluimvee zijn hierin de volgende nieuwe systemen opgenomen:
* Volière huisvesting, 50% rooster en mestbanden met beluchting (leghennen)
* Scharrelstal met frequente mest- en strooiselverwijdering (leghennen)
* Grondhuisvesting met mestbeluchting met verticale slangen in de mest (Vleeskuikenouderdieren)

Voor varkens zijn de volgende de nieuwe systemen opgenomen:
* Gedeeltelijk metalen roostervloer met emitterend opp. max. 0,5 m2 (aangepast koeldeksysteem)
* Drie nieuwe huisvestingssystemen gebaseerd op GL BB 97.07.056V2 (ICV-systeem met metalen rooster) en BB 99.02.070 (ICV-systeem met betonrooster), met nieuwe mogelijkheden voor het materiaalgebruik van de schuine putwand waarschijnlijk in verband met de betonkwaliteit.
* Kraamstalsysteem D 1.2.16 waterkanaal in combinatie met afgescheiden mestbak (Franc Total Green-systeem)
* Biologisch luchtwassysteem met 70% reductie
* Chemisch luchtwassysteem met 70% reductie (Uni-q-fill)
(ing. E. Coopmann en ing. M. van Beers)

Meer informatie Wijziging van de regeling met complete lijst emissiefactoren
Lees ook VROM publiceert nieuwe lijst met emissiefactoren voor stalsystemen

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.