Home

Achtergrond

Toch bouwvergunning voor burgerwoning nabij illegaal gebruikte kas

Een particulier vroeg een bouwvergunning aan voor een burgerwoning gelegen nabij een kas. De bouwvergunning werd door de gemeente afgewezen. De minimumafstand is 25 meter in verband met het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De bestemming van de kas was echter tuincentrum en het gebruik als teeltkas is dus in strijd met het bestemmingsplan. De gemeente moet handhavend optreden en de bouwvergunning verlenen. Zo oordeelde de Raad van State.

Onlangs deed de Raad van State uitspraak in deze twee met elkaar verband hebbende zaken. In de eerste zaak had een burger het College van burgemeester en wethouders van Alkemade verzocht handhavend op te treden tegen het gebruik van een kas. Dit werd door de gemeente afgewezen en ook het bezwaar hierop. De rechtbank verklaarde het bezwaar gegrond en vernietigde het besluit van het college, welke vervolgens in hoger beroep ging.

Het betreffende perceel waarop de kas gevestigd is heeft de bestemming “Tuincentrum”. Partijen zijn het erover eens dat het gebruik voor tuinbouwactiviteiten in strijd is met deze bestemming. Dus lijkt de uitspraak van de rechtbank terecht. Alleen in bijzondere gevallen kan worden afgezien van handhavend optreden. Dit kan alleen als er zicht is op vrijstelling of een planwijziging. Ook streeft het college legalisering niet na. Het argument dat de bedrijfsvoering van het gevestigde bedrijf in gevaar zou komen slaagt ook niet. De kassen hoeven niet te worden afgebroken, maar mogen alleen niet voor tuinbouwactiviteiten worden gebruikt. De gemeente moet dus handhavend optreden.

De andere zaak ging over het verlenen van een bouwvergunning aan de particulier. De woning zou op 9 meter van de kas komen. Het minimum moet 30 meter zijn en het college kan vrijstelling verlenen tot 25 meter. Dit in verband met het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De Raad van State volgt deze redenatie van het college niet. De kas heeft namelijk de bestemming “Tuincentrum”, en aangezien voorgaande uitspraak handhaving eist van de gemeente, kan de bouwvergunning worden verleent. De gemeente moet het besluit opnieuw herzien met inachtneming van deze uitspraken.

Meer informatie Uitspraak Raad van State inzake handhaving
Meer informatie Uitspraak Raad van State inzake bouwvergunning

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.