Home

Achtergrond

Subsidieregeling Duurzame Energie open, maar niet voor landbouw

Vanaf 21 april 2004 is de subsidieregeling Duurzame Energie geopend. Deze is gericht op onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten, praktijkexperimenten, demonstratieprojecten en marktintroductieprojecten. Deze tender sluit op 10 juni. Voor haalbaarheids- en kennisoverdrachtsprojecten is er een aparte subsidieronde die op 2 september sluit. De landbouwsector kan dit keer geen projecten indienen.

Voor de eerste categorie is het budget 6,7 miljoen euro. Voor haalbaarheids- en kennisoverdrachten is een budget van 2,8 miljoen euro beschikbaar. Het subsidiebedrag varieert van 25 tot 60 procent van de projectkosten. De aanvragen zijn bij Novem in te dienen en worden behandeld en beoordeeld in volgorde van ontvangst.

Vergeleken met andere jaren zijn er aantal wijzigingen. Zo kunnen bedrijven uit de landbouwsector dit jaar geen projecten indienen in de subsidieregeling Duurzame Energie. Dat is omdat het landbouwsteunkader van 23 december 2003 dit onmogelijk heeft gemaakt.
Bij het uitvoeren van een duurzame energiescan dient ook een marktverkenning (bij gemeenten) of een actieplan (bij bedrijven) te worden uitgevoerd. Haalbaarheidsprojecten naar de mogelijkheden om apparaten, systemen of technieken te ontwikkelen komen nu niet voor subsidie in aanmerking. Tot slot zal er in 2004 maar één tenderronde zijn.

Meer informatie Novem

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.