Home

Achtergrond

Referentiehoeveelheid melkquotum per 1 april 2004 bepalend voor 70% norm

De laatste tijd zijn vragen ontstaan over de 70% norm inzake melkquotum. Om het quotum niet te verliezen moet de veehouder zelf 70% van het quotum volmelken. Voor de komende referentieperiode is de hoeveelheid per 1 april 2004 bepalend.

In principe wordt getoetst aan de referentiehoeveelheid per 1 april 2004. Indien een veehouder melk verkoopt wordt dit wel van de referentiehoeveelheid per 1 april 2004 afgetrokken en daarna wordt de 70% grens vastgesteld. Bij aankoop van quotum wordt dit echter niet verrekend. Het nieuwe quotum telt pas voor het volgende referentiejaar mee. Het aangekochte quotum kan dus in principe direct weer worden verleast.

Zie hiervoor onderstaande toelichting op de nieuwe regeling Superheffing en melkpremie 2004 uit de Staatscourant.

Artikel 3, eerste lid ziet op het begrip actief producent. Een quotumhouder die geen melk of ander zuivelproduct op de markt brengt, is geen producent in de zin van de raadsverordening en verliest zijn aanspraken op het melkquotum. Het tweede lid van artikel 3 bepaalt dat een producent ten minste 70 procent van zijn melkquotum zelf moet gebruiken. Bij onderschrijding van deze grens, verliest hij het ongebruikte deel van zijn quotum aan de nationale reserve. Primair wordt daarbij getoetst aan de referentiehoeveelheid waarover een producent op 1 april beschikt. Indien hij echter in de loop van de heffingsperiode referentiehoeveelheden verkoopt, worden deze verkochte referentiehoeveelheden afgetrokken van het melkquotum dat hij op 1 april bezat en tellen ze niet mee voor de berekening van de 70 procent. Wanneer een producent een referentiehoeveelheid aankoopt, telt deze in de heffingsperiode van aankoop evenmin mee voor de 70 procentnorm. Dat zal eerst met ingang van de volgende heffingsperiode wel het geval zijn. Verhuurde referentiehoeveelheden tellen wel mee voor de berekening van de 70 procentnorm, omdat deze niet zelf door de producent worden gebruikt.Lees ook Nieuwe Regeling superheffing en melkpremie 2004 van kracht

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.