Home

Achtergrond

Reconstuctiegelden verdeeld over de provincies

De vijf reconstructieprovincies hebben samen met het Rijk overeenstemming bereikt over de verdeling van de rijksgelden. Brabant en Gelderland zijn goed voor ruim de helft van de gelden. Zij krijgen elk 30%, Overijssel krijgt 20%, Limburg 15% en Utrecht 5%. De verdeling is gebaseerd op de begrotingen van de huidige reconstructieplannen. Dit gaat op voor de € 165 miljoen extra rijksgelden.

De afspraken voor de verdeling van de gelden zijn gemaakt om te voorkomen dat het geld door één provincie wordt opgemaakt. Dit zou het geval kunnen zijn, omdat de reconstructieplannen niet in alle provincies gelijk op gaan. Alleen Limburg heeft een plan dat al is goedgekeurd door het Rijk.

De verdeelsleutel geldt voor de extra rijksgelden. Deze bedragen voor de huidige kabinetsperiode € 165 miljoen. Hiervan was € 15 miljoen beschikbaar voor de varkensvrije zones die nu zijn vervallen. Daarnaast zijn er de reguliere jaarlijkse uitgaven van € 80 - 90 miljoen per jaar.

Bedrijfsverplaatsingen van levensvatbare bedrijven met toekomstperspectief uit de extensiveringsgebieden zullen met deze gelden worden gefinancierd. Voor verplaatsingen van bedrijven nabij woonkernen, heeft minister Veerman in eerste instantie geen geld beschikbaar. Hier zijn de gemeenten aan zet. Eerder zei Veerman alleen in uiterste noodzaak deze bedrijven te willen verplaatsen.

Lees ook Varkensvrije zones van tafel in reconstructiegebieden

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.