Home

Achtergrond

Pachtersvoordeel op verkochte grond valt niet onder landbouwvrijstelling

Een veehouder pachtte 43 hectare, kocht deze gronden en verkocht het enkele maanden later weer. Het genoten pachtersvoordeel is belast en valt niet onder de landbouwvrijstelling. Ook het beroep op lijfrenteaftrek werd niet toegekend. Er kon namelijk niet aannemelijk worden gemaakt dat de lijfrente ook daadwerkelijk was betaald.

In januari 1999 sloot de veehouder een koopovereenkomst inzake de gronden en melkquotum die hij tot dan toe pachtte. Binnen enkele maanden daarna verkocht hij zijn gehele bedrijf in verband met een emigratie naar het buitenland. Hij behaalde op de gronden een verkoopwinst van € 684.226. De veehouder wenste hierbij gebruik te maken van de landbouwvrijstelling.

Gezien de korte periode tussen de koop en verkoop, valt aan de gronden geen enkele waardestijging toe te rekenen. De waarde in het economisch verkeer (WEV) wordt door het Hof per datum van koop (22 januari 1999), dan ook gelijk gesteld aan de verkoopwaarde op het moment van sluiten van de verkoopovereenkomst (omstreeks februari).

Een taxatie uitgevoerd door de belastingdienst per 1 mei 1998 heeft volgens het Hof geen enkele waarde. Dit omdat de tijd tussen koop en de taxatie te groot is. Daarnaast kan de veehouder niet aannemelijk maken dat de koop al omstreeks deze datum is gesloten. De behaalde winst is volledig belast, alsmede ook de winst behaald op de verkoop van het melkquotum van € 150.000.

Het beroep op aftrek voor lijfrentepremie wordt ook niet gehonoreerd. Belanghebbende kan niet aannemelijk maken dat deze premie ook werkelijk is betaald.

Meer informatie Uitspraak van het Hof Leeuwarden
Lees ook Analyse: Pachtersvoordeel woning te voorkomen door fiscale splitsing

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.