Home

Achtergrond

Overijssel wijst 3.000 hectare aan als foerageergebied

De provincie Overijssel heeft twaalf gebieden aangewezen als gebieden waarin ganzen ongestoord hun gang kunnen gaan. In totaal beslaan deze gebieden zo’n 3.000 hectare. Dit besluit ligt nu ter inzage. Van 16 april tot 14 mei 2004 kunnen betrokkenen hun zienswijze indienen. Binnen deze gebieden wordt eventuele schade vergoed.

De foerageergebieden moeten door alle provincies voor 1 oktober 2004 bekend gemaakt worden. Overijssel heeft nu een ontwerp-aanwijzing voor de foerageergebieden. De gebieden vertonen zo veel mogelijk overlap met de Vogelrichtlijn-gebieden, waarbinnen de gans ook niet bejaagd mag worden. Dat is niet in alle gevallen gelukt, maar er is in ieder geval wel aansluiting gezocht bij de vogelrichtlijngebieden.

De ontwerp-aanwijzing foerageergebieden ligt van 16 april tot 14 mei ter inzage bij de gemeenten en het provinciehuis, maar kunnen ook via onderstaande link worden gedownload. Betrokkenen kunnen dan hun zienswijzen indienen.

Meer informatie Kaart met daarop de foerageergebieden
Meer informatie Ontwerp aanwijzing foerageergebieden
Lees ook Provincies moeten per 1 oktober 2004 foerageergebieden aanwijzen

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.