Home

Achtergrond

Overijssel vergroot bouwblokken en wil varkensvrije zones schrappen

De provincie Overijssel heeft een standpunt ingenomen als reactie op bezwaren tegen het ontwerp-reconstructieplan. Het toegestane bouwblok wordt verruimd van één naar anderhalve hectare. Daarnaast wil de provincie de varkensvrije zones schrappen, maar wil hierover eerst duidelijk van LNV.

Met name tegen de grootte van het bouwblok waren nogal wat bezwaren binnengekomen. De maximumgrootte is één hectare voor intensieve veehouderijen in het verwervingsgebied. Dit is volgens de bezwaarmakers te klein voor toekomstige bedrijfsontwikkeling. Gedeputeerde Staten neemt het advies van de reconstructiecommissie over en vergroot het bouwblok naar 1,5 hectare. In veel bestemmingsplannen was echter al een vrijstellingsbevoegdheid voor het college van Burgemeesters en Wethouders opgenomen. In landbouwontwikkelingsgebieden is een vrijstelling tot 3 hectare onder voorwaarden aanvaardbaar volgens Gedeputeerde Staten.

Zoals in meer reconstructiegebieden, wordt er ook in Overijssel getwijfeld aan het nut van de varkensvrije zones. Als preventieve enting van varkens mogelijk wordt, dan is naar mening van de reconstructiecommissie het nut van de varkensvrije zones verdwenen. Gedeputeerde Staten neemt dan ook het voorstel van de reconstructiecommissie over. In principe willen zij de varkensvrije zones schrappen, maar willen hierover eerst duidelijkheid van LNV.

Daarnaast waren er bezwaren over de “sterlocaties”. Volgens GS vallen sterlocaties onder grootschalige ontwikkelingen en vindt dus dat deze niet is toegestaan binnen de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS). Binnen deze gebieden is de realisering van nieuwe natuur gebaseerd op vrijwilligheid. Maar grootschalige ontwikkelingen zijn binnen de PEHS toegestaan.

Meer informatie Informatie over de reconstructie in Overijssel

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.