Home

Achtergrond 211 x bekeken

Overbodige milieuvergunningen intensief bedrijf leveren in Limburg € 1.000,= op

Bedrijven in Limburg die, volgens de Wet milieubeheer, beschikken over een milieuvergunning voor intensieve veehouderij, krijgen € 1.000 als zij deze inleveren. Dit geldt voor zowel voor bedrijven in het extensiveringsgebied, op basis van het reconstructieplan, als ook voor gebieden buiten het reconstructieplan. Maar ook voor bedrijven gelegen in een verwervingsgebied op basis van het reconstructieplan.

Agrarische bedrijven die wel een milieuvergunningen hebben voor een intensieve veehouderijtak, maar deze niet benutten, kunnen deze laten intrekken. Om dit te bevorderen heeft de provincie Limburg hiervoor nu een subsidie ter beschikking gesteld. Het bedrijf dat de vergunningen laat intrekken ontvangt € 1.000,= en ook de gemeente waarin het bedrijf is gelegen is ontvangt € 1.000,=.

Het budget bedraagt € 450.000,= voor bedrijven gelegen in een extensiveringsgebied volgens het reconstructie plan Noord- en Midden-Limburg, alsmede gebieden gelegen in Zuid-Limburg. Voor bedrijven gelegen in de in het reconstructieplan genoemde verwervingsgebieden is in totoaal € 200.000,= beschikbaar. Bedrijven die deel hebben genomen aan de Regeling Beëindiging Veehouderijtakken komen niet in aanmerking voor deze subsidie.

De aanvraag kan gedaan worden tot en met 30 december 2004, dit nadat de vergunning is ingetrokken. Het budget is beperkt en aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Als het subsidieplafond bereikt is zullen er geen aanvragen meer in behandeling worden genomen.

Het is een aardige regeling voor bedrijven die zeker weten dat ze hun tak niet meer willen opstarten. Het is belangrijk om ook zeker te weten dat er geen verdere verkoopplannen voor het bedrijf zijn. Een bedrijf met een geldige milieuvergunning is uiteraard beter te verkopen.

Meer informatie Informatie en aanvraagformulieren

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.