Home

Achtergrond 240 x bekeken

Nieuwe mestbeleid leidt tot hogere kosten van € 600 tot € 2.500 per bedrijf

Intensieve bedrijven en melkveebedrijven zullen meer kosten moeten maken om aan de normen van het nieuwe mestbeleid te kunnen voldoen. Daarnaast zal met de beoogde normen voor het fosfaatgebruik, nog ophoping plaatsvinden. Ook zal voor zo’n 20-25% van het areaal de nitraatnorm van het bovenste grondwater worden overschreden.

Uit het rapport “Mineralen beter geregeld “, van het Milieu & Natuurplanbureau van het RIVM, LEI en Alterra, blijkt dat het nieuwe mestbeleid voor de veehouderijsector nog een zware dobber gaat worden. afhankelijk van de uiteindelijke normen zal er een mestoverschot blijven van 4 tot 14 miljoen kilo fosfaat. Hierdoor zullen veebedrijven meer mest moeten afvoeren waardoor, afhankelijk van de situatie op de mestmarkt, de kosten stijgen. Voor de intensieve bedrijven zal dit tussen de € 600 en € 2.000 per bedrijf per jaar extra gaan kosten ten opzichte van het huidige systeem. Voor de melkveebedrijven zal dit tussen de € 0 en € 2.500 extra gaan kosten. Het nieuwe beleid biedt ook geen stimulans, als in met Minas, om zuinig om te gaan met de aanvoer van mineralen via kracht- en ruwvoer.

Daarnaast zal het nieuwe beleid nog leiden tot overschrijding van de nitraatnormen voor grondwater, van zo’n 20 procent van de gronden. Ook zal ophoping van fosfaat blijven plaatsvinden omdat de toevoer groter is dan de onttrekking door het gewas.

In de tweede helft van mei zullen minister Veerman van LNV en staatssecretaris Van Geel met uitgewerkte voorstellen komen voor het nieuwe beleid.

Meer informatie Rapport “Mineralen beter geregeld”

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.