Home

Achtergrond

Grondverzetbedrijf met gronddepot terecht geweerd uit buitengebied

Het bestemmingsplan van de gemeente Achtkarspelen voorzag, ter plaatse van een reeds aanwezig grondverzetbedrijf, in een stallingruimte. Gedeputeerde Staten onthield echter goedkeuring aan dit deel van het bestemmingsplan. Het grondverzetbedrijf ging daarop in beroep bij de Raad van State, echter zonder succes.

Gedeputeerde Staten vond een gronddepot met stallingruimte in strijd met een goede ruimtelijke ordening. Een grondverzetbedrijf behoort volgens haar niet tot de categorie buitengebied gebonden functies. Bedrijven die hieraan niet voldoen moeten volgens het provinciaal beleid zoveel mogelijk worden geweerd uit het buitengebied. De bouw van de stallingruimte zou leiden tot onaanvaardbare aantasting van de landschappelijke waarde.

Het grondverzetbedrijf voerde aan dat er naar hun mening geen sprake is van een open gebied. Daarnaast zou de situatie er alleen maar beter op worden, daar nu de machines buiten in het zicht staan gestald. Ook wordt aangevoerd dat het bedrijf ook mest weegt en bemonsterd en dus aan het buitengebied gebonden is.

De Afdeling stelt dat, ondanks het wegen en bemonsteren van mest ten behoeve van de landbouw, een grondverzetbedrijf naar haar functie en aard niet thuis hoort in het landelijk gebied. Het perceel ligt buiten het bebouwingslint en ten oosten van de provinciale weg, welk gebied wordt gekenmerkt door openheid. Gedeputeerde Staten heeft dan ook terecht goedkeuring onthouden aan het betreffende deel van het bestemmingsplan.

Meer informatie Uitspraak van de Raad van State

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.