Home

Achtergrond

Grondgebonden mestproductierechten berekenen met rekenmodel LNV

Het ministerie van LNV heeft een handig rekenschema op haar site geplaatst voor de berekening van de hoeveelheid grondgebonden productierechten. Bij wisselingen in de hoeveelheid tot het bedrijf behorende gronden kan bij aan- en verkoop per datum de verandering worden aangegeven.

Bij de verkoop en aankoop van landbouwgronden veranderd de hoeveelheid grondgebonden mestproductierechten die tot het bedrijf behoren. Het schema geeft de gecorrigeerde grondgebonden rechten voor het lopende jaar weer en berekend tegelijkertijd de hoeveelheid rechten voor het komende jaar.

Voor de berekening tellen alleen gronden mee die door eigendom, reguliere pacht, erfpacht of vruchtgebruik tot het bedrijf behoren. Voorwaarde hierbij is wel dat de grond ook feitelijk in gebruik is. Grond welke door een grondgebruikersverklaring of korte pacht voor langer dan twee jaar uit gebruik wordt gegeven, moet als verkoop worden geboekt. Is deze periode korter dan twee jaar dan niet.

Bij de berekening word rekening gehouden met de salderingsregel. Dat wil zeggen dat bij verkleining van de grond, die in de loop van het kalenderjaar wordt voorafgegaan of gevolgd door een verkleining of vergroting er wordt gesaldeerd ten opzichte van de uitgangspositie.

Meer informatie Rekenschema LNV voor grondgebonden mestproductierechten

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.