Home

Achtergrond

Geruisloze terugkeer niet mogelijk bij niet materiele vennootschap

In een vraag-antwoordbesluit geeft staatssecretaris Wijn antwoord op de vraag of het toegestaan is om een eenmanszaak ruisend in te brengen in de BV, vervolgens gevolgd door een geruisloze terugkeer per hetzelfde overgangstijdstip. Dat staat de staatssecretaris niet toe. De mogelijkheid van de geruisloze terugkeer bestaat sinds januari 2001.

Een belastingplichtige drijft een onderneming in de vorm van een eenmanszaak. De bedrijfsgebouwen en terreinen die in gebruik zijn bij die onderneming, worden gehuurd van een BV waarvan de belastingplichtige enig aandeelhouder is. Die BV drijft geen materiële onderneming. De belastingplichtige wenst de bedrijfsgebouwen zonder fiscale afrekening over de stille reserves over te brengen naar de IB-onderneming. Omdat zich in de vennootschap geen materiële onderneming bevindt kan de geruisloze terugkeer in beginsel niet worden toegestaan.

De vraag is of het toegestaan is de onderneming, in dit geval de eenmanszaak, eerst ruisend in te brengen in de BV, gevolgd door een geruisloze terugkeer per hetzelfde overgangstijdstip?

Het antwoord van de staatssecretaris van Financiën is duidelijk: nee. Hiervoor is de regeling niet bedoeld. In een situatie als deze is het enige oogmerk om niet te hoeven afrekenen over de stille reserves in onroerende zaken.

Meer informatie Antwoord van Financiën op gestelde vragen
Meer informatie Standaardvoorwaarden voor geruisloze terugkeer

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.