Home

Achtergrond

Geruisloze doorschuiving leidt alsnog tot heffing bij ondernemer die staakt

Bij uittreding van vader uit de maatschap, is het melkquotum en de grond geruisloos doorgeschoven. Hierbij is bedongen dat bij verkoop binnen 10 jaar de verkoopwinst gedeeld moet worden. Bij de staking betaalde de stakende ondernemer eerst, zijn vader uit en berekende daarna de fiscale winst. Dat werd door het Hof toestaan, maar de Hoge Raad besliste anders.

In 1995 trad de vader uit de maatschap en werd het quotum en de gronden geruisloos doorgeschoven naar de zoon. In de overname-overeenkomst was opgenomen dat bij verkoop binnen 10 jaar de meeropbrengst met vader moest worden gedeeld. Op het moment van de overdracht was de boekwaarde van het quotum nihil.

In 1998, dus binnen de gestelde 10 jaar, werden de gronden en het quotum vervreemd. Dus moest er alsnog worden afgerekend. De zoon verrekende echter eerst de boekwaarde, de verkoopkosten en vervolgens het deel wat hij zijn vader moest betalen. Het restant dat overbleef rekende hij voor dat jaar tot de fiscale winst.

De belastinginspecteur ging hiermee niet akkoord. Volgens de belastingdienst is slechts de waarde-aangroei van het deel van het quotum van vader is vrijgesteld. Over het resterende deel moet eerst fiscaal worden afgerekend voordat vader kan worden uitbetaald. De aanslag zou dan niet € 237.000,= maar € 380.000,= bedragen. Het Gerechtshof stelde echter de veehouder in het gelijk, maar in cassatie besliste de Hoge Raad anders. Alleen de waarde-aangroei van het quotum over het deel van vader is vrijgesteld en de verkoopkosten mogen in mindering worden gebracht. Over het resterende deel moet eerst fiscaal worden afgerekend en pas dan kan vader worden uitbetaald. Bij de grond mogen de winstgroei en de verkoopkosten niet worden verrekend, omdat gebruik is gemaakt van de landbouwvrijstelling.

Meer informatie Uitspraak van de Hoge Raad

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.