Home

Achtergrond

Financiën komt met normen voor verpachte gronden die in box III vallen

Het ministerie van Financiën heeft normen vastgesteld voor verpachte gronden die in box III vallen. Dit is het geval als de gronden niet tot het ondernemingsvermogen horen en zakelijk worden verpacht. Dit kan zijn aan derden, maar ook binnen de familie, aan bijvoorbeeld de zoon die het bedrijf heeft overgenomen, zolang het maar een zakelijk pachtovereenkomst is.

De normen gelden voor los gras- en bouwland. Dus geen huiskavels, erven, bollenland, tuinbouwgrond of gronden voor stadsuitbreidingen. Uitgangspunt zijn de halfjaarlijkse cijfers van de Dienst Landelijk Gebied voor de waarde van onverpachte gronden. De normwaarden, waarmee verder wordt gerekend, worden gesteld op 90% van de DLG-cijfers.

De waarde van de gronden bij “niet eindige pacht” is gesteld op 45 % van de normwaarde, welke dus al op 90% van de vrije waarde is gesteld. Volgens LEI onderzoeken is dat eigenlijk 50%, maar Financiën wil discussies hierover voorkomen en stelt de norm daarom dus op 45%. “Niet eindige pacht" zijn pachtovereenkomsten waarbij de verwachte looptijd langer dan 12 jaar is. Voor "eindige pacht" loopt het percentage uiteen van 70% bij een resterende looptijd van 12 jaar tot 97,5% voor éénjarige pacht.

Deze normen zijn vastgesteld naar aanleiding van de Nota Fiscaliteit, Landbouw en Natuurbeheer. Hierin kwam naar voren dat er veel onduidelijkheid is over de waardering van gronden in verpachte staat. Deze dienen zoals gezegd in box III te worden opgegeven. Dit besluit gaat gelden voor alle aanslagen die op het moment van publicatie nog niet vaststaan. De normen zijn een compromis. Indien de belastingplichtige het er niet mee eens kan worden afgeweken, maar dan is het aanbod ook vervallen en is de Belastingdienst vrij ieder geval op basis van de feitelijke omstandigheden te beoordelen. De normen gelden nadrukkelijk alleen voor de aangifte in box III en zijn dus niet van toepassing voor de bepaling van het belastbaar inkomen uit werk en woning.

Meer informatie Volledig besluit van het ministerie van Financiën
Lees ook Land schenken met voorbehoud pacht, voordeel voor IB en successierecht

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.