Home

Achtergrond

WOZ-waarde woonboerderijen gelijk aan boerderijen met agrarisch bedrijf

Het Hof Amsterdam besliste onlangs dat woonboerderijen zonder agrarisch bedrijf niet hoger getaxeerd mogen worden dan boerderijen verbonden met een agrarisch bedrijf. Dit gaat volgens het Hof alleen op als het gebied waarin de woonboerderij is gelegen een agrarische bestemming heeft. De WOZ-waarde halveerde door dit besluit.

De WOZ-waarde van de woonboerderij was aanvankelijk vastgesteld op € 661.611 (ƒ 1.458.000). Een andere vergelijkbare boerderij in de buurt, maar wel verbonden aan een agrarisch boerderij, was getaxeerd op een WOZ-waarde van € 373.461,=. De woonboerderij hield een agrarische bestemming, maar werd met toestemming van de gemeente als burgerwoning gebruikt.

De eigenaar van de woonboerderij vond dat de waarde van zijn woning gelijk zou moeten zijn aan die van de boerderij met agrarische bedrijf. Volgens hem zijn er rond de waardepeildatum geen andere objecten verkocht waarmee zijn woning vergeleken kan worden. Daarnaast voert hij aan dat in de omgeving vrijwel alle boerderijen die vrijkomen worden verkocht aan burgers. Tevens vindt hij dat de stank- en geluidsoverlast voor beide woningen hetzelfde is.

De gemeente had een taxatierapport laten opstellen, welke deugdelijk was onderbouwd. Dit werd echter door het Hof niet gevolgd. Zij volgde de stelling van de eigenaar dat als de agrarische boerderijen aan burgers worden verkocht de feitelijke bestemming op dit moment er voor de vaststelling van de WOZ-waarde er niet toe doet. Het Hof berekende de waarde opnieuw met de normbedragen die de gemeente ook hanteert voor agrarische boerderijen. Deze bleef onder de door de eigenaar van de woonboerderij geëiste waarde van € 373.461,=. Het Hof vernietigde de eerdere uitspraak en stelde de waarde vast op € 373.461,=.

Meer informatie Uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.