Home

Achtergrond

Verklaring gebruik gas en warmte voor tuinbouwdoeleinden is aangepast

De verklaring gebruik gas en warmte voor tuinbouwdoeleinden wordt aangepast. Dat kan vanaf nu alleen nog middels een tijdige en juiste opgave voor de Landbouwtelling. Hierop zijn enkele uitzonderingen. Door deze verklaring kunnen tuinders gas krijgen tegen een lager BTW-tarief.

Laser heeft de voorwaarden voor het aanvragen van een verklaring van het gebruik van gas en warmte gewijzigd. De verklaringen worden alleen nog afgegeven op basis van een tijdige en juiste opgave Landbouwtelling. Ook is er nu een minimum aantal Nederlandse grootte-eenheden (Nge) aan tuinbouwproducten onder verwarmd glas.

Op deze regel zijn slechts een paar uitzonderingen mogelijk:
* Er is sprake van tuinbouwdoeleinden die niet kunnen blijken uit de landbouwtelling, zoals bijvoorbeeld prepareren van bloembollen.

* Het bedrijf (of de nevenvestiging) is gestart na de laatstgehouden landbouwtelling. De bedrijfsvoering is na de laatstgehouden landbouwtelling belangrijk gewijzigd.

* Er is sprake van teelt van bloembollen, teelt van tuinbouwzaden bloemen/groenten of teelt van aardbeien of asperges in de open grond. In dit geval moet wel uit de landbouwtelling blijken dat deze teelt met een omvang van minstens drie Nge op het bedrijf voorkomt.

Met een verklaring gebruik van gas en warmte kan een tuinder het energiebedrijf verzoeken om toepassing van het verlaagde tarief BTW en/of energiebelasting. Het gewijzigde beleid gaat gelden voor de uitgifte van de verklaringen voor 2005 en verdere jaren. De aanvraag hiervoor dient voor 1 december te zijn ingediend.

Meer informatie landbouwstatistiek

  • groententeelt
  • bloembollen
  • tuinbouw
  • aardbei
  • asperge
  • Of registreer je om te kunnen reageren.