Home

Achtergrond

Veehouder loopt dierpremie mis door fout ingangsdatum inscharingsovereenkomst

Een veehouder had dierpremie aangevraagd voor zijn zoogkoeien en stieren. Zijn volledige areaal had hij in gebruik van een natuurbeherende organisatie. Deze inscharingsovereenkomst ging pas in op 1 mei. Een grondgebuikersverklaring voor Minas die al op 31 maart inging kon hieraan niet gelijk worden gesteld, aldus het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

De veehouder had voor 17 stieren en zoogkoeien premie aangevraagd. Hij had hiervoor een voederareaal opgegeven van ruim 26 hectare. Een kleine 26 hectare kreeg hij in gebruik van een natuurbeheringsorganisatie. De inscharingsovereenkomst ging pas op 1 mei in en de grondgebruikersverklaring voor Minas, ging al op 31 maart in, maar wordt niet erkend zoals bedoeld in de subsidieregeling.

Hierdoor had de veehouder een afwijking van het areaal groter dan 20%. De sanctie hierop is afwijzing van de volledige premie. De veehouder maakte bezwaar en de zaak kwam voor het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Deze besliste echter dat de grondgebruikersverklaring niet gelijk kan worden gesteld aan pacht, erfpacht of eigendom zoals in de regeling beschreven. Deze verklaring biedt onvoldoende grondslag voor het oordeel dat de percelen beschikbaar zijn voor het houden van dieren. Daarnaast had de veehouder een inscharingsovereenkomst, die ook zou kunnen voldoen, maar die ging zoals gezegd te laat in. Het College handhaafde de beslissing en de veehouder kreeg geen subsidie.

Het is dus zaak goed op te letten met de ingangsdatum van de inscharingsovereenkomst. Een pachtcontract met daarin bepaalde opgenomen voorwaarden kan zowel voor Minas als de premie-aanvraag dienen. Deze moet dan echter wel zijn goedgekeurd door de pachtkamer.

Meer informatie Uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.