Home

Achtergrond

Varkenshouderij teert flink in op eigen vermogen

Uit voorlopige cijfers over 2003 van de Abab blijkt dat varkensbedrijven vorig jaar enkele tienduizenden euro’s op hun eigen vermogen hebben ingeteerd. De marges waren flink negatief. Veel bedrijven hebben hierdoor aflossingen moeten uitstellen.

Uit voorlopige cijfers van accountantskantoor Abab blijkt dat gespecialiseerde zeugenhouders in 2003 gemiddeld € 42.610 hebben ingeleverd van hun eigen vermogen, bij vleesvarkenshouders is dat € 40.475 en bij gesloten bedrijven € 42.582.

Vermeerderaars hebben in 2003 € 34,67 per big ontvangen. Dat is ruim € 5 minder dan in 2002. Bij vrijwel gelijk gebleven kosten is de marge dus flink gedaald. Daarnaast brachten ook de slachtzeugen zo’n 4,5 procent minder op. Vleesvarkenshouders hebben iets kunnen profiteren van de lagere biggenprijzen, maar hebben aan de opbrengstzijde 7% moeten inleveren.

Per bedrijfsgroep is een kritieke opbrengstprijs berekend. Bij deze prijs kunnen alle rekeningen worden betaald. Bij alle bedrijfsgroepen lag de werkelijk opbrengstprijs onder de kritieke-opbrengstprijs. De marges daalden bij de zeugenhouders en gesloten bedrijven flink. Bij de varkenshouders bleef de marge nagenoeg gelijk, maar evenals in 2002 flink negatief.

Lees ook Voerwinst zeugenhouderij daalt sterk

Copyright © Agrocount.nl

Tabel met jaarcijfers varkenshouderij

Nieuwe pagina 1
VOORLOPIGE JAARCIJFERS VARKENSHOUDERIJ 2003

zeugen

vleesvarkens gesloten
2002 2003 2002 2003 2002 2003
Directe kosten 27,00 27,05 96,26 89,43 77,19 80,14
Indirecte kosten 14,06 13,90 20,22 19,84 29,51 29,28
Kritieke opbrengstprijs 41,06 40,95 116,48 109,27 106,70 109,42
Werkelijke opbrengstprijs 39,85 34,67 106,80 99,64 105,12 98,08
Marge - 1,21 - 6,28 - 9,68 - 9,63 - 1,58 - 11,34

Bedragen per afgeleverd vleesvarken (mesters, gesloten bedrijven) of per big (vermeerderaars).
Directe kosten: omzet en aanwas, voer, mestafzet, energie, dierenarts, KI, aankoop biggen (mesters).
Indirecte kosten: lonen, uitbesteed werk, rente, aflossing, privé-uitgaven.
Kritieke opbrengstprijs is minimale opbrengst die varkenshouder nodig heeft om alle rekeningen te betalen. 

Bron: Accountantskantoor Abab

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.