Home

Achtergrond

Schade voor waterberging vergoed

De Unie van Waterschappen heeft een vergoedingsregeling opgesteld voor schade bij ondernemers en grondeigenaren door regionale waterberging. Aangetoonde schade, buiten hun schuld, krijgen ze volledig vergoed. De modelregeling vloeit voort uit afspraken die overheden en waterschappen hebben vastgelegd in het Nationaal Bestuursakkoord Water.

In dat kader zijn tientallen gebieden aangewezen voor wateropvang om de capaciteit te vergroten. Daarbij kan het voorkomen dat gebieden tijdelijk onder water komen te staan, of dat het grondwaterpeil wordt opgehoogd, legt een woordvoerder van de unie uit. Gemeenten en waterschappen zullen dan alle schade vergoeden die hierdoor optreedt.

De modelregeling heeft alleen betrekking op de feitelijke ingebruikname van een gebied ten behoeve van reguliere waterberging. Ondernemers/grondeigenaren krijgen de schade als gevolg van het onder water zetten van hun land volledig vergoed met uitzondering van schade die zij zelf hebben veroorzaakt. Zij dienen hun schade in dat geval zelf aan te tonen.

De schaderegeling geldt niet voor (regionale) noodoverloopgebieden, gebieden die onder water komen te staan bij een plotselinge wateroverlast. Zogeheten planschade – schade die voortvloeit uit het aanwijzen van waterbergingsgebieden – is al afgedekt met bestaande regelingen.

Gemeenten en waterschappen moeten nog afspraken maken over de kostendeling; deze kan van gebied tot gebied verschillen. Het streven is per regio één loket in te richten, waar een benadeelde voor schadevergoeding terecht kan.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.