Home

Achtergrond

Raad van State: Toets ook buiten Habitatrichtlijngebieden

Ook bedrijven in de omgeving van Habitatrichtlijngebieden ontkomen niet aan een toetsing van hun effect op de te beschermen natuur. Dit is het advies van de Raad van State op het gevraagde advies over de amendementen van Jager en Van den Brink. Minister Veerman wil dit advies van de Raad van State overnemen.

Eind vorig jaar dienden kamerlid Jager (CDA) en Van den Brink (LPF) een amendement in op het wetsvoorstel tot wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998. In het voorstel wordt geen onderscheid gemaakt tussen bedrijven binnen en buiten Habitatrichtlijngebieden. Van den Brink en Jager willen dit onderscheid wel maken.

De Raad van State volgde het oorspronkelijke wetsvoorstel van minister Veerman. Een onderscheid tussen bedrijven buiten en binnen de gebieden, zou volgens de Raad een onvolledige omzetting zijn van de Habitatrichtlijn naar het Nederlands recht. In de Europese richtlijn wordt namelijk ook geen onderscheid gemaakt tussen deze bedrijven.

Meer informatie Brief van Veerman aan de kamer
Meer informatie Amendement I Van den Brink en Jager
Meer informatie Amendement II Van den Brink en Jager
Lees ook Veerman maakt schijn-onderscheid bij Habitatzones

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.