Home

Achtergrond

Planschade op projectontwikkelaar te verhalen door nieuw wetsvoorstel

Door de aanpassing van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kunnen gemeenten overeenkomsten sluiten met projectontwikkelaars om de door burgers geclaimde planschade op de projectontwikkelaars te verhalen. Dit is de strekking van een wetsvoorstel van minister Dekker. Tot nu toe werden ook al afspraken gemaakt, maar de Hoge Raad bepaalde onlangs dat deze overeenkomsten niet zijn toegestaan en dat de gemeente deze kosten voor haar rekening moet nemen.

Burgers, boeren, tuinders of anderen die planschade leiden door bijvoorbeeld de aanleg van een woonwijk door een projectontwikkelaar, moeten bij de gemeente aankloppen. Dat was altijd al zo. Maar de gemeente mag nu overeenkomsten met de projectontwikkelaars sluiten om de schade weer op hen te verhalen. Dit gebeurde in de praktijk al, maar hiervoor was geen wettelijke grondslag. Daarom verklaarde de Hoge Raad begin vorig jaar, dat dergelijke overeenkomsten niet toegestaan zijn. Door deze uitspraak dreigden bouwprojecten te stagneren, stelden gemeenten en andere overheden. Daarom stelt minister Dekker een wetswijziging voor, zodat gemeenten alsnog het risico mogen afwentelen op private ontwikkelaars en projecten niet hoeven te stagneren.

Door aanpassing van de wet is het dus wel mogelijk om dergelijke overeenkomsten te sluiten. Het wetsvoorstel is al voor advies naar de Raad van State geweest en ligt nu ter goedkeuring bij de kamer.

Meer informatie Wetsvoorstel van VROM
Lees ook Planschade niet te verhalen op private partijen

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.