Home

Achtergrond

Overijssel wijst kwetsbare gebieden Wet Ammoniak en veehouderij aan

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben recentelijk kwetsbare gebieden in het kader van de Wet Ammoniak en veehouderij aangewezen. Dit besluit en de bijbehorende kaarten liggen vanaf 3 maart tot en met 14 april ter inzage. Binnen 6 weken na 3 maart moeten eventueel bezwaarschriften bij de provincie worden ingediend.

De aangewezen gebieden zijn groter dan 10 hectare en gelegen in de provinciale ecologische hoofdstructuur. In een zone van 250 meter mogen geen nieuwe veebedrijven worden gevestigd en is uitbreiding slechts onder bepaalde voorwaarden mogelijk.

Bezwaarschriften moeten binnen 6 weken na 3 maart worden ingedient bij Gedeputeerde Staten van Overijssel. Hieraan zijn overigens geen kosten verbonden.

Via een aparte procedure zal in de loop van 2004 nog een besluit worden genomen over kwetsbare gebieden kleiner dan 10 hectare.

Meer informatie Meer over de Wav en de bezwaarprocedure
Lees ook Drenthe stelt kaart Wav vast

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.