Home

Achtergrond

Ontvangen boete voor te late oplevering woning niet belast

Een veehouder kocht een veebedrijf inclusief bedrijfswoning. De woning was verhuurd door de oude eigenaar. Omdat de woning te laat werd opgeleverd ontving de veehouder zoals afgesproken € 680,= boete per maand. De fiscus merkte dit aan als inkomsten. Het Hof vond dit onterecht en in cassatie besliste de Hoge Raad ook dat de boete onbelast is.

Op 9 december 1991 kocht de veehouder een veebedrijf inclusief opstallen, cultuurgrond en een woning. Op 20 december 1991 volgde de eigendomsoverdracht bij de notaris. Hierbij was afgesproken dat het onroerend goed vrij van hypotheken, beslagen, huur en pacht wordt geleverd. Dit met uitzondering van de verhuurde woning. Deze zal op 1 januari 1995 vrij worden opgeleverd. Gebeurt dit niet dan is verkoper een boete van € 680,= per maand verschuldigd aan koper. De huurder verlaat de woning niet op tijd en koper krijgt verschillende maanden de boete uitgekeerd.

De belastingdienst wil deze boete nu fiscaal belasten. Deze vindt dat de boete aan te merken is als periodieke uitkeringen of inkomsten uit vermogen. Hof vond dat echter niet. De boetes maken deel uit van een geheel van rechten en verplichtingen die tegenover elkaar stonden. De boete is een vergoeding voor een reëel vermogensrisico en kan dus niet worden aangemerkt als inkomsten uit vermogen, aldus het Hof. De Hoge Raad oordeelt hetzelfde.

Meer informatie Uitspraak van de Hoge Raad

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.