Home

Achtergrond

Onterecht verleende bouwvergunning dwingt provincie tot aanpassing streekplan

De gemeente Tilburg verleende een pluimveehouder een vergunning voor de bouw van twee nieuwe kuikenstallen. Deze week af van het bestemmingsplan en het streekplan en de gemeente had de provincie daarvoor uitdrukkelijk toestemming moeten vragen. Dit is niet gebeurd. De Raad van State oordeelde onlangs dat de stallen mogen blijven staan en dat de provincie het streekplan moet aanpassen.

De pluimveehouder had een vergunning aangevraagd voor de sloop van twee oude stallen en de bouw van twee nieuwe kuikenstallen. De stallen vielen buiten het in het bestemmingsplan opgenomen bouwblok. Het college van Burgemeester en wethouders kan hier vrijstelling voor verlenen, maar alleen na toestemming te hebben verkregen van de provincie. Deze toestemming is echter nooit gevraagd. Maar de toestemming van de provincie was er nooit gekomen, aangezien de uitbreiding in strijd is met het geldende streekplan.

De VROM-inspectie kwam te laat met haar bezwaren. Volgens de Raad kan in bijzondere gevallen van de beleidslijn tot handhaving worden afgeweken. Dit heeft de inspectie echter nooit overwogen, omdat zij van mening is dat de vergunning onrechtmatig is. De vergunning was ten tijde van het besluit noch ingetrokken, noch geschorst en dus rechtsgeldig, aldus de Raad van State. Zij komt tot de conclusie dat de stallen mogen blijven staan en dat de provincie alsnog toestemming moet verlenen en daarvoor het streekplan moet aanpassen.

Meer informatie Uitspraak van de Raad van State

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.