Home

Achtergrond

Onder voorwaarden geen verplichte aangifte voor Minas

Vooruitlopend op het nieuwe mestbeleid wil minister Veerman een aantal bedrijven onder voorwaarden vrijstellen van de Minas-aangifte. De bedrijven moeten echter wel gewoon een boekhouding bijhouden, want aan de hand hiervan wordt bepaald of er werkelijk aangifte gedaan moet worden of niet.

Alle bedrijven blijven gewoon verplicht om hun Minas boekhouding bij te houden. Op basis van deze boekhouding wordt bepaald of er Minas-aangifte moet worden gedaan. Wijzigingen in grondgebruik moeten gewoon worden gemeld bij Basisregistratie Percelen en ook mestvervoersbewijzen moeten gewoon worden ingestuurd.

Er zijn twee voorwaarden waaraan moet worden voldoen om in aanmerking te komen voor de vrijstelling:
* De stikstofproductie is niet meer dan 170 kg dierlijke stikstof per hectare per jaar.
* Er is over het heffingsjaar geen stikstof- of fosfaatheffing verschuldigd.

Bedrijven die hieraan voldoen hoeven over 2003, 2004 en 2005 geen Minas-aangifte te doen. Indien voor dit seizoen al aangifte is gedaan, dan wordt deze door LNV gewoon in behandeling genomen. Wie geen aangifte doet, verliest echter wel alle opgebouwde saldo’s. Indien afgelopen jaar slechts net aan de voorwaarden is voldaan en er en kans bestaat dat dit volgend jaar niet het geval is, moet dus goed overwogen worden om toch aangifte te doen, om zo het opgebouwde saldo niet te verspelen.

Voor intermediairs en voerleveranciers veranderd er niets. Zij blijven gewoon aangifteplichtig.

Meer informatie Brief van minister Veerman aan de kamer

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.