Home

Achtergrond

Normen AmvB Huisvesting waarschijnlijk soepeler

Een aantal normen uit de concept AmvB Huisvesting worden waarschijnlijk versoepeld. Dat meldt Martin Houben op de jaarvergadering van de LLTB en wordt bevestigd door LTO. De maximale emissienorm van vleesvarkens gaat van 1,2 naar 1,4 kg ammoniak per jaar. Bij biggen wordt de norm opgeschroefd van 0,20 naar 0,23 kg ammoniak. De overgangstermijn wordt met 2 jaar verlengd naar 2010. De definitieve invulling wordt binnen enkele weken bekend gemaakt.

Enkele jaren geleden is het concept van de AmvB Huisvesting inclusief de maximale emissienormen bekend geworden. Na overleg tussen de sector en het ministerie zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd. Wel moet de AmvB nog door de Raad van State worden behandeld. Op zijn vroegst kan de AmvB in het najaar worden gepubliceerd.

De versoepeling biedt extra mogelijkheden voor het gebruik van een aantal groenlabelsystemen en bedrijven die niet uitbreiden hoeven hun stal later aan te passen. Voor bedrijven die te maken hebben met de IPPC-richtlijn (750 zeugen, 2.000 vleesvarkens of 40.000 kippen) biedt de latere invoering geen soelaas. Vanaf oktober 2007 moeten alle bedrijen met de genoemde omvang aan de IPPC-richtlijn voldoen. Dat betekent dat hun stalsysteem moet voorkomen op een Europese lijst (BREF). De stalsystemen van de AmvB voldoen aan die eis. Nu al moeten de grote IPPC-bedrijven bij een ‘significante’ toename van verontreinigingen hun bedrijf laten toetsen en indien nodig aanpassen met een ammoniakarme techniek.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.