Home

Achtergrond

Nieuwe Regeling superheffing en melkpremie 2004 van kracht

De Regeling superheffing en melkpremie 2004 regelt het einde van de mogelijkheid tot het volledig verleasen van melkquotum. Nu mag nog maar 30 % worden verleast. Daarnaast is in de nieuwe regeling de melkpremie opgenomen, welke nu wordt uitbetaald in verband met de verlaagde interventieprijzen. Ook is de mogelijkheid tot samenvoeging vervallen, dit vanwege de aanscherping van de definitie producent.

De nieuwe Regeling superheffing en melkpremie 2004 komt in de plaats van de Superheffing 1993. Enige aanpassingen vanuit Brussel zijn hierin doorgevoerd.

Met ingang van dit jaar hebben veehouders recht op een door Brussel vastgestelde premie per kilo geproduceerde melk. Daarnaast is er nog een deel van de melkpremie te verdelen, met daaraan door de lidstaat verbonden voorwaarden. De totale premie komt daarmee voor Nederlandse melkveehouders ruim één cent per kilo. Deze premie is ter compensatie van de verlaging van de interventieprijzen.

In de verordening is uitdrukkelijk opgenomen dat slechts volle melk in aanmerking komt voor de bepaling van de referentiehoeveelheid. Bij rechtstreekse verkoop aan de consument is voor de referentiehoeveelheid de hoeveelheid gebruikte volle melk bepalend. Dat geldt dus voor alle bewerkte producten.

De mogelijkheid tot samenvoeging van melkquotum als bedoeld in het oude artikel 28 is ook komen te vervallen. Onder deze regeling konden quota worden samengevoegd indien deze op één bedrijf waren geregistreerd, de productie ook plaatsvindt op één te onderscheiden bedrijfseenheid en melk rechtsreeks vanaf dat bedrijf wordt geleverd.

Tevens is in de regeling opgenomen, dat slechts maximaal 30% van het quotum mag worden verleast en dat de producent de overige 70 % zelf moet volmelken. Gebeurt dit niet, dan wordt het quotum ingenomen en toegevoegd aan de nationale reserve.

Meer informatie Regeling superheffing en melkpremie 2004
Lees ook Huidige transacties tellen niet mee voor melkpremie 2004
Lees ook Extra tijd voor verkoop melkquotum

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.