Home

Achtergrond

Mondelinge afspraken en bankafschriften geaccepteerd voor aanvraag dierpremie

Een vleesveehouder huurde een stal, maar had geen schriftelijke huurovereenkomst. Hij kon wel bankafschriften overleggen waaruit de huurbetaling bleek. Laser wees de aanvraag voor dierpremie af, omdat een schriftelijke overeenkomst een vereiste is. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven dacht daar anders over.

De vleesveehouder hield op twee locaties vleesvee. Van één van deze twee locaties was hij geen eigenaar of pachter en kon ook geen schriftelijke gebruiks- of huurovereenkomst overleggen. Hierdoor kwam hij niet in aanmerking voor dierpremie volgens Laser. De afwijking van het aantal aangevraagde dieren was groter dan 20%, waardoor ook voor de dieren aanwezig op de andere locatie geen premie werd toegekend.

De veehouder gaf aan dat de locatie eigendom van zijn ouders was en dat hij er zelf ook woonde. Er was geen schriftelijke overeenkomst, maar uitsluitend een mondelinge overeenkomst. Dit kon hij wel onderbouwen door bankafschriften met daarop de huurbetalingen aan zijn ouders. Aangezien de fiscus hier ook genoegen mee neemt, was hij er vanuit gegaan dat dit voor de premie-aanvraag ook voldoende zou zijn.

Laser vond echter van niet en wees het bezwaar af. In beroep kreeg de veehouder toch gelijk van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Deze gaf wel aan dat juist bij familierelaties het van belang is om mondelinge afspraken vast te leggen op papier, dit in verband met de controleerbaarheid.

Meer informatie Uitspraak van het college van beroep voor het Bedrijfsleven

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.