Home

Achtergrond

Mestafzetovereenkomsten afgeschaft per 1 januari 2005

Minister Veerman van LNV heeft besloten om het stelsel van mestafzetovereenkomsten (MAO’s) per 1 januari 2005 af te schaffen. Voor 2004 blijft alles nog gewoon bij het oude. Boeren die meerjarige afzetovereenkomsten hebben afgesloten, hoeven dit niet bij LNV te melden. Ook vervallen na dit jaar alle voorwaarden voor erkenning.

Het LEI kwam na een studie al tot dezelfde conclusie en deze is nu overgenomen door LNV. Het was dubbel om twee systemen naast elkaar te laten bestaan om de mestproductie te reguleren. Het LEI concludeerde dat het stelsel van dierrechten het beste was. Ook gezien de aankomende nieuwe gebruiksnorm voor dierlijke mest zijn de MAO’s niet meer nodig. De afschaffing zal worden geregeld via een algemene maatregel van bestuur (AmvB).

Het LEI vind dat de dierrechten vrijer verhandelbaar moeten worden. Minister Veerman komt in april of mei met een exacte invulling voor de aanpassing van het systeem van productierechten tezamen met een opzet van het gehele nieuwe mestbeleid. Het stelsel van dierrechten eindigt volgens de huidige wetgeving per 1 januari 2007.

Meer informatie Brief van minister Veerman aan de kamer
Meer informatie Rapport van het LEI
Lees ook Wetsvoorstel voor later afschaffen dierrechten ingediend

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.