Home

Achtergrond

Limburg stelt reconstructieplan vast

Provinciale Staten hebben afgelopen week het reconstructieplan Noord- en Midden-Limburg vastgesteld. Limburg is daarmee de eerste provincie. Limburg wil haast maken met de uitvoering van de plannen en heeft het dan ook direct ter goedkeuring aangeboden bij het ministerie van LNV en VROM.

De zonering van de intensieve veehouderij kan opnieuw worden bekeken in bepaalde gevallen. Agrarische bedrijven mogen volgens Provinciale Staten niet onevenredig in de knel komen.

De kosten bedragen € 940 miljoen, waarvan € 300 miljoen voor de komende vier jaar. De kosten worden gedeeld door de provincie, het ministerie van LNV, de Europese Unie en de Waterschappen. Hiervoor is volgens de Reconstructiewet een uitvoeringsconvenant nodig. Limburg wil dit convenant binnen twee maanden door alle partijen ondertekend hebben.

Meer informatie Site met alle informatie over de reconstructie in Limburg
Lees ook Overzicht van de reconstructieplannen in verschillende provincies

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.