Home

Achtergrond

Landbouwtelling nu te combineren met EU-steunregeling

Akkerbouwers en veehouders kunnen dit jaar de Landbouwtelling combineren met de Aanvraag oppervlakten en Gebruik gewaspercelen. Deze aanvraag moet tussen 1 april en 15 mei worden ingediend. Omdat 15 mei dit jaar op een zaterdag valt, worden aanvragen die op 17 mei binnenkomen ook nog beschouwd als tijdig ingediende aanvragen.

Vanaf dit seizoen kunnen akkerbouwers en veehouders de Landbouwtelling, Aanvraag oppervlakten voor de hectaresteun en Gebruik gewaspercelen in een keer doen. Ook is het mogelijk om dit nu on-line te doen. Dit verlaagt de administratieve lasten enorm. Zowel voor de aanvrager als voor LNV. Om deze electronische aanvraag te kunnen doen ontvangt elke agrariër die bekend is bij het ministerie van LNV of het GDI een aantal codes. Deze codes fungeren als electronische handtekening.

Het is zaak de aanvraag op tijd in te dienen, zo niet dan wordt er gekort met 1% per werkdag tot een maximum van 25 werkdagen. Daarna wordt de aanvraag afgewezen. Het invullen van de codes moet juist gebeuren, want het kan anders verstrekkende gevolgen hebben. Ook is het van belang om goed te bepalen of de percelen onder de definitie akkerland vallen.

Meer informatie Informatie over regeling en on-line aanvraag indienen
Lees ook Foute codes bij aanvraag hectaresteun leiden tot vervallen subsidies
Lees ook Perceelsgerichte administratie van belang bij definitie akkerland

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.