Home

Achtergrond 240 x bekeken

LEI geeft voorkeur aan dierrechten boven MAO's

Het LEI heeft in een studie het stelsel van dierrechten en mestafzetcontracten met elkaar vergeleken. Conclusie: Nederland kan beter werken met dierrechten dan met mestafzetovereenkomsten (MAO’s) om de veestapel, en daarmee het mestoverschot, te beteugelen. Op de langere termijn lijkt, door de verwachte krimp van de veehouderij, geen van beide systemen meer nodig.

Het huidige Minas-stelsel eindigt per 1 januari 2006. Dan stapt Nederland over op gebruiksnormen. Minister Veerman heeft laten weten de omvang van de veestapel te begrenzen door dierrechten, MAO’s of een alternatief systeem. In het onderzoek geeft het LEI de voorkeur aan dierrechten. Voorwaarde hiervoor is wel dat dierrechten vrijer verhandelbaar worden, fraudebestendig en transparanter worden. Ook moeten de kosten voor veehouders zo mogelijk naar beneden. Dat zou op verschillende wijzen kunnen, onder meer door varkens- en pluimveerechten om te zetten in mineralenrechten.

In de melkveehouderij kunnen mestproductierechten afgeschaft worden, omdat melkquota de omvang van de veestapel voldoende beperken.

Aan het werken met MAO’s zijn te veel nadelen verbonden. Het is niet effectief in het beperken van de veestapel en brengt hoge kosten en administratieve lasten met zich mee. Bovendien gaat het MAO-systeem gepaard met veel onzekerheid voor veehouders, omdat het mestafnemende bedrijf in feite eigenaar is van de productierechten. De afnemers sluiten liever geen langjarige contracten, wat vernieuwing in de veehouderij tegenhoudt. Ook kan het leiden tot grote schommelingen in aantal gehouden dieren en leidt het MAO-stelsel niet tot de gewenste grotere grondgebondenheid, aldus het LEI.

Lees ook Dierrechten of mestafzetcontracten sneuvelen bij nieuw mestbeleid

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.