Home

Achtergrond

Inkomens biologische melkveehouders sterker onder druk dan gangbare

De inkomens van biologische melkveehouders staan meer onder druk dan de inkomens van gangbare melkveehouders. De kosten zijn sterker gestegen dan bij gangbare bedrijven en ook de opbrengsten blijven wat achter. De enige kostenpost die bij de meeste biologische bedrijven lager ligt, zijn de kosten voor immateriële activa, voornamelijk melkquotum.

Dit blijkt uit vergelijkingscijfers van het LEI. De biologische bedrijven hebben vaak juist te veel melkquotum en wordt er een deel verleast. De kosten voor grond, gebouwen en machines liggen bij de biologische bedrijven juist hoger. Dit vanwege de grotere bedrijfsomvang.

De financiële opbrengsten liggen bij de biologische melkveehouderij zo’n € 10.000 lager dan bij de gangbare bedrijven. Belangrijkste reden is de lagere melkproductie en de hogere kosten. Eind jaren negentig lagen de opbrengsten van de biologische bedrijven nog zo’n € 15.000 boven die van gangbare bedrijven. Een belangrijke oorzaak is dat er zo’n 10% van de biologische melk als gangbare melk moet worden afgezet, aldus het LEI. Het gezinsinkomen is uiteindelijk weer nagenoeg gelijk aan de gangbare bedrijven. Dat komt doordat er extra inkomsten zijn uit de verhuur van melkquotum en beheersvergoedingen.

Meer informatie Meer cijfers over de biologische en gangbare melkveehouderij over 2001

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.