Home

Achtergrond

Geen subsidie meer voor bedrijfs- beëindiging wel voor -hervestiging

Het ministerie van LNV heeft de Regeling bedrijfshervestiging en -beëindiging aangepast. De subsidieplafonds per provincie zijn afgeschaft. Voor komend jaar is € 4 miljoen beschikbaar voor hervestiging en is er geen budget voor bedrijfsbeëindiging. De regeling is nu ook van toepassing op robuuste verbindingen en uitbreidingsgebieden als genoemd in de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (VINAC-gebieden).

De wijzigingen zijn aangebracht naar aanleiding van een evaluatie van de regeling. Er kon al in een heel aantal gebieden subsidie worden aangevraagd, waaronder: landinrichtingsprojecten, natuurgebieden, ruilgebieden, Randstadgroenstructuurprojecten, Midden-Delfland, Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën, bufferzones, rivieren en natte natuur en reconstructiegebieden. Nu zijn daar dus de Robuuste verbindingen en Vinac-gebieden aan toegevoegd.

Ook was de mogelijke vrijstelling van verkoop aan Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) onduidelijk. Nu kan dit als de aanvrager gelijk is aan de eindbeheerder of indien de oppervlakte van het betreffende perceel niet meer dan 10% van het toeslaggebied betreft. De regeling is niet meer van toepassing indien BBL een koopplicht heeft in het kader van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 of de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer.

In 2003 was er in zijn geheel geen budget beschikbaar voor zowel bedrijfshervestiging als - beëindiging. Nu is er dus € 4 miljoen voor bedrijfshervestiging uitgetrokken en niets voor bedrijfsbeëindiging.

De aangepaste regeling treedt per 18 maart 2004 in werking. De oude regeling en de wijziging zijn bijgevoegd.

Meer informatie Oude regeling bedrijfshervestiging en -beëindiging
Meer informatie Wijziging regeling bedrijfshervestiging en -beëindiging

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.