Home

Achtergrond

Geen nieuwe bedrijfswoning na splitsing bedrijf

Een agrarisch ondernemer die een bedrijf koopt waarvan de bedrijfswoning voor die tijd apart is verkocht, mag geen nieuw woning bouwen. Dat oordeelt de Raad van State in een geding tussen een ondernemer enerzijds en de provincie Gelderland en de gemeente anderzijds. De gemeente had hem al eerder een nieuwe vergunning geweigerd.

De ondernemer kocht het bedrijfsgedeelte in 1994. De woning was al eerder verkocht. De gemeenteraad oordeelde dat een oorspronkelijke splitsing van het bedrijf en bedrijfswoning er niet toe kan leiden dat er nu bedrijfswoning kan worden opgericht. Dit zou immers kunnen leiden tot het eenvoudig bouwen van burgerwoningen in het buitengebied, iets wat strijdig is met het provinciaal beleid. De provincie ondersteunde daarom de afwijzing van de gemeente.

De Raad van State kan zich vinden in de beredenering van de gemeente en provincie. De bestaande, afgesplitste woning moet daarom nog steeds als bedrijfswoning worden aangemerkt. Bij het besluit om geen nieuwbouw toe te staan telt ook mee dat de ondernemer op een afstand van 1 kilometer van het bedrijf woont. Het is volgens de rechter niet aannemelijk dat deze afstand leidt tot onoverkomelijke problemen.

Meer informatie Uitspraak Raad van State

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.