Home

Achtergrond

Door veehandelaar behaalde verkoopwinst van boerderij vrijgesteld van belasting

Een veehandelaar en een veehouder hebben bemiddeld bij de aankoop van een boerderij voor een derde. Zij kochten echter eerst en verkochten het daarna door, hierbij was een vergoeding bedongen. De doorverkoop ging echter niet door en de veehandelaar en veehouder verkochten de boerderij in gedeelten door aan andere partijen. De hiermee behaalde winst is vrijgesteld van inkomstenbelasting.

Zo besliste het Hof Leeuwarden in deze zaak. Belangrijkste reden hiervoor was dat beide kopers niet eerder beroepsmatig hadden bemiddeld in de aan- en verkoop van agrarisch onroerend goed. Zij waren benaderd om in de verkoop te bemiddelen vanwege de goede relatie met de verkoper. De doorverkoop ging echter niet door omdat de financiering een struikelblok was. Hierdoor zaten de beide ondernemers echter wel vast aan de koopovereenkomst met verkoper. Een optie was om de overeengekomen boete van bijna € 95.000 te betalen, maar dat was ook volgens het hof niet reëel.

Het hof neemt ook in ogenschouw dat de ondernemers zijn bijgestaan door een deskundig makelaar en dat de aankoopprijs dan ook beschouwt moet worden als de waarde in het economisch verkeer. Verder zijn er geen veranderingen aangebracht welke de waarde positief zou beïnvloeden. Daarom moet de behaalde winst volgens het gerechtshof worden beschouwd als onbelaste vermogenswinst en niet als voordeel uit werkzaamheden, niet zijnde een dienstbetrekking.

Meer informatie Uitspraak van het Gerechtshof Leeuwarden

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.