Home

Achtergrond

Domeinen eist quotum op bij 40-jarige erfpacht

In een brief over de nieuwe regels van het verleasen van melkquotum claimt de dienst Domeinen van het ministerie van Financiën het melkquotum bij veertigjarige erfpacht. Dat verrast Flevolandse melkveehouders. En passant meldt de dienst dat melkveehouders het melkquotum aan het eind van de erfpachtperiode moeten terugleveren aan Domeinen. Dat kan in sommige gevallen problemen opleveren.

In het geval dat pachters het melkquotum al hebben verkocht kan dit tot forse problemen leiden. Volgens Frans van de Lindeloof van de Noordelijke Land- en Tuinbouworganisatie leven er veel vragen over, die nog niet zijn opgelost. Daarom heeft NLTO bij Domeinen duidelijk gemaakt het niet eens te zijn met de zienswijze van Domeinen. Melkveehouders met veertigjarige erfpacht zijn er tot nu toe vanuit gegaan dat het quotum hun eigendom is. Daardoor is er in veel gevallen ook quotum verkocht en nooit heeft Domeinen daar - tot nu toe - werk van gemaakt.

In een stuk voor de notariële broederschap schreef jurist Gerard Snijders enkele jaren geleden al dat er geen redenen zijn om bij de verdeling van de waarde van het melkquotum de veertigjarige erfpacht anders te behandelen dan reguliere pacht. In zijn optiek is de stelling van Domeinen heel begrijpelijk.

Bij reguliere pacht kan de verpachter tot ontbinding overgaan op het moment dat de pachter zijn melkquotum vervreemd. Volgens Snijders zou Domeinen dat bij erfpachtcontracten ook kunnen doen, als blijkt dat een veehouder zijn quotum heeft verkocht. Eigenaren kunnen dat op grond van de wet als de pachter in ernstige mate tekortschiet in zijn verplichtingen.

Probleem bij de erfpachtcontracten is dat hierin niets over productierechten is geregeld, aangezien deze pas later zijn ontstaan. Erfpachters en pachters moeten dan ook altijd voorzichtig zijn met het verkopen van rechten die op de een of andere manier in relatie staan tot de grond die ze pachten.

Als op een erfpachtbedrijf geen veranderingen voordoen, dan komt de kwestie pas aan de orde bij de beëindiging van het contract. Voor de veertigjarige erfpacht in Flevoland speelt dat vanaf 2012 en erfpachters hebben dan recht op heruitgifte van de grond.

Lees ook Nieuwe leaseregeling bezorgt pachters die zelf niet melken problemen

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.