Home

Achtergrond

Definitief akkoord over bedrijfsovername verder uitgewerkt

Na het akkoord eind vorig jaar, is de bedrijfsovername nu verder uitgewerkt en treedt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2002 in werking. Alle bedrijven die hierna zijn overgenomen moeten dus rekenen volgens de nieuwe methode. Er zijn vaste normen vastgesteld voor de belangrijkste sectoren: melkveehouderij, varkenshouderij, pluimveehouderij en akkerbouw.

Tot nu toe moesten schenkingsrechten worden betaald over het verschil tussen de vrije waarde en de overname waarde. Maar door de nieuwe regels wordt de waarde van het bedrijf niet gewaardeerd op de vrije waarde, maar op de voortzettingswaarde, ook wel going concernwaarde genoemd.

Deze voortzettingswaarde wordt berekend volgens een vast model. Hierin wordt de contante waarde van de kaststromen berekend over 15 jaar. Omdat de productierechten binnen deze vijftien jaar zullen verdwijnen, zonder dat hier een vergoeding tegenover staat, mogen deze buiten de berekening worden gelaten. Voor deze kasstroom zijn nu vaste bedragen vastgesteld voor de grote sectoren. Voor de overige sectoren gelden de KWIN-normen als uitgangspunt.

Uitgangspunt van bij de berekening van de voortzettingswaarde is de discounted cash flow-metode. Hierbij wordt de waarde van de onderneming wordt gezien als een kastroom aan het einde van de die periode van 15 jaar. De geschatte restwaarde komt dus tegen de contante waarde terug in de voortzettingwaarde. De waarde van de activa worden eerst geïndexeerd en eventueel afgeschreven. Daarna worden deze contact gemaakt. Bij een disconteringsvoet van 5,9% komt dit neer op een factor komt op een factor van 0,4232.

Op deze voortzettingswaarde mag nog eens een korting van 30% worden toegepast, waarbij wel de eis geldt dat het bedrijf tenminste 5 jaar wordt voortgezet. Het resultaat hiervan is de minimale overname waarde. Indien de werkelijke overname waarde nog onder ligt, dan moet over het verschil schenkingsrecht worden betaald.

Meer informatie Besluit van Financiën inzake de voortzettingswaarde
Meer informatie Besluit van Financiën inzake het Berekeningsmodel voortzettingswaarde en normen

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.