Home

Achtergrond

Agrarisch bedrijf gelegen buiten EHS en natuurgebiedsplan toch belanghebbende

Een veehouder lag met zijn bedrijf en gronden buiten de aangewezen EHS en natuurgebiedsplannen. Hij gaat in beroep tegen de aanwijzing van deze gebieden. De rechtbank ’s-Hertogenbosch bepaalt dat hij wel belanghebbende is, dus bezwaar kan maken, maar dat aangevoerde argumenten onvoldoende zijn onderbouwd.

In de natuurgebiedsplannen wordt aangegeven welke natuurwaarden worden nagestreefd en voor subsidie in aanmerking komen. De veehouder vindt de keuzes van de natuurdoeltypen zeer marginaal. Ze zijn volgens hem onvoldoende onderbouwd en ook de grondwaterstanden in deze gebieden zijn niet vastgelegd, waardoor hij bang is voor het “knutselen”aan waterstanden. Daarnaast voert hij aan dat het beschermingsregime wordt verzwaard.

Doordat met de vaststelling van de natuurgebiedsplannen tevens de EHS op perceelsniveau is vastgesteld heeft hij niet de gelegenheid gehad om zijn zienswijze te uiten, waardoor er in de doelmatigheidstoetsing geen rekening met zijn belangen is gehouden.

Het bezwaar ten aanzien van de EHS is rechtstreeks doorverwezen naar de Raad van State, omdat de rechtbank hiertoe niet bevoegd is. Inzake de natuurgebiedsplannen accepteert de rechtbank de veehouder wel als belanghebbende, ondanks dat zijn bedrijf niet in het gebied zelf ligt. Maar de rechtbank vindt dat gezien de nabije ligging de gronden de veehouder toch als rechtstreeks belanghebbende kan worden aangemerkt.

Ter onderbouwing van zijn beroep heeft de veehouder geen deskundigenrapport waarop hij zijn mening baseert dat de gehanteerde systematiek niet doelmatig is. Tevens heeft hij op geen enkele wijze aangegeven op welke wijze zijn belang zou zijn geschonden. Ook heeft hij niet concreet aangegeven welke percelen door een verhoogde grondwaterstand gevaar zouden kunnen lopen. Het beroep is dan ook ongegrond.

Meer informatie Uitspraak van de Rechtbank ‘s-Hertogenbosch

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.