Home

Achtergrond 187 x bekeken

Aanvraagformulier melkpremie insturen voor 15 mei

Omdat in het kader van het EU-landbouwbeleid de interventieprijzen voor zuivel zijn verlaagd, ontvangen veehouders met ingang van dit seizoen melkpremie. De premie bedraagt € 11,81 per ton gebruiksquotum, ruim één eurocent per kilo.

Op 19 maart stuurt het Productschap Zuivel alle quotumhouders een aanvraagformulier voor de melkpremie. Deze formulieren moeten, eventueel gecorrigeerd, voor 15 mei worden teruggestuurd aan het Productschap Zuivel. Door ondertekening verklaart de veehouder dat hij een actieve producent is, wat de belangrijkste voorwaarde is om voor de premie in aanmerking te komen.

De premie geldt over het op 31 maart 2003 geregistreerde gebruikersquotum. Dat wil zeggen het quotum plus het bijgeleasde quotum. Of als de veehouder een deel heeft verleasd, minus het verleasde quotum. Het is hierbij niet van belang of de veehouder het quotum ook volledig volmelkt of niet.

De AID zal circa twee procent van de aanvragers controleren. In de periode mei tot oktober zal gecontroleerd worden of de aanvrager een actieve producent van melk is.

Meer informatie Circulaire van het Productschap Zuivel

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.