Home

Achtergrond

Wijzigingen meststoffenwet en Whv definitief

De wet tot wijziging van de Meststoffenwet en de Wet Herstructurering Varkenshouderij is op 27 januari 2004 definitief in werking getreden. Bureau Heffingen gaat vanaf die datum pas wijzigingen registeren.

De belangrijkste onderwerpen die met de wetswijziging van kracht zijn geworden:

-Het verhandelbaar worden van de grondgebonden varkensrechten met terugwerkende kracht naar 1 januari 2003. Meer
-De termijn in Minas waarbinnen verrekend kan worden, is verlengd van drie naar acht jaar. Dit gebeurt met terugwerkende kracht naar 1 januari 1998. Meer-De correctie van de forfaits voor varkens naar het aanleiding van het zogenoemde Minas-gat. Ook hiervoor geldt een terugwerkende kracht naar 1 januari 1998.
-Grond die uitgebruik wordt gegeven kan per 1 januari 2004 onder voorwaarden meetellen als eigen aanvoerruimte.

Wat betreft die laatste aanpassing is het nog niet duidelijk of deze wetswijziging daadwerkelijk een wijziging voor de praktijk betekent. Mogelijk regelt deze wijziging wat al in de praktijk gebeurt, namelijk dat uit gebruik gegeven grond als eigen mestplaatsingsruimte meetelt als een MAO wordt afgesloten met de ingebruiknemer.(E. Coopmann)

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.