Home

Achtergrond

Weigering bouwvergunning, omdat bedrijf niet volwaardig is

De gemeente Eemnes weigerde op basis van de bestemmingsplanvoorschriften de aangevraagde bouwvergunning voor een veestal. In de voorschriften was opgenomen dat Burgemeester en wethouders vrijstelling konden verlenen als de aanvrager een volwaardig agrarisch bedrijf runt, maar oordeelde dat de aanvrager geen volwaardig bedrijf heeft.

De gemeente Eemnes weigerde een aangevraagde bouwvergunning. Volgens de bestemmingsplanvoorschriften mogen behoudens silo’s en overkappingen, uitsluitend andere bouwwerken worden gebouwd, die rechtstreeks te dienste staan van het agrarisch bedrijf. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om vrijstelling hiervan te verlenen voor de bouw van ten hoogste twee gebouwtjes per volwaardig agrarisch bedrijf, zoals een melkstal en een veldschuur.

Een volwaardig agrarisch bedrijf is als volgt omschreven: een bedrijf dat tenminste aan één arbeidskracht volledige werkgelegenheid en een aanvaardbaar inkomen biedt; hiervoor wordt gebruikt gemaakt van de rekeneenheid “Nederlandse grootte eenheid” (Nge). De aanvrager had een rapport door DLV laten opstellen, maar de Agrarische beoordelingscommissie van de gemeente vond dat de berekening onjuist en dus een gekleurde weergave van zaken.

De aanvrager was het niet eens met de weigering en ging in beroep. De Raad van State vond echter ook dat er een fout in het rapport van DLV zat en dat de vergunning terecht was geweigerd.

Meer informatie Uitspraak van de Raad van State

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.