Home

Achtergrond

Verschillende scenario’s voor bedrijfsovername doorgerekend door de vab

De Vereniging agrarische bedrijfsadviseurs heeft een aantal scenario’s voor bedrijfsovername doorgerekend. Dit voor een akkerbouwbedrijf, een glastuinbouwbedrijf en een varkensbedrijf. Hierbij is gekeken naar volledige eigendomsoverdracht, pachtconstructies en naar scheiding van eigendom en management door voorzetting in een CV of BV.

Aan de hand van een aantal voorbeeldbedrijven heeft de Vereniging agrarisch bedrijfsadviseurs (vab) verschillende scenario’s doorgerekend voor bedrijfsovername. Daarbij is gekeken van de gevolgen voor de ouders, de bedrijfsopvolger en de overige kinderen.

Bij het akkerbouwbedrijf bleek de variant op basis van pacht voor alle drie de partijen de beste oplossing te zijn. Alleen voor de ouders pakt het wat minder gunstig uit dan overname tegen de marktwaarde. Bij het voorbeeld voor een glastuinbouwbedrijf kwam volledige eigendomsoverdracht en een gecombineerde eigendomsoverdracht en pacht een duidelijke voorkeur naar voren. Bij het varkensbedrijf zijn een aantal alternatieve vormen van overdacht bekeken, welke alle voors en tegens hebben. Één daarvan is verdeling van het vermogen over alle kinderen, die voor het gebruik een vergoeding ontvangen van de opvolger van het bedrijf. Ook hier zijn verschillende vormen van scheiding van het eigendom en management bekeken.

Het rapport over de grondgebonden veehouderij (melkveehouderij) volgt in de loop van deze maand.

Meer informatie Website van de vab met de volledige rapporten

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.