Home

Achtergrond

Verplichte aanlegvergunning teeltdoek voor aardbeien met succes aangevochten

Bij de wijziging van het bestemmingsplan had de gemeente Roosendaal opgenomen dat een aanlegvergunning verplicht is voor het aanleggen van drainage en ondersteunende voorzieningen als afdekfolies voor aardbeien. De aanlegvergunning voor drainage bleef intact, maar de vergunning voor afdekdoek ging van tafel.

Zoals zo vaak nemen gemeenten bij wijziging van het bestemmingplan naar “Agrarisch gebied met landschaps- en natuurwaarden” een aantal zaken op welke slechts onder toekenning van een vergunning zijn toegestaan. In deze zaak van een ondernemer echter dat zijn dagelijkse bedrijfsvoering te veel werd gehinderd door deze eisen.

De Raad van State handhaafde de vergunningsplicht voor drainage, want in het gebied is sprake van vrij hoge natuurwaarden die vooral bestaan uit de aanwezige kwelflora. Deze is voornamelijk afhankelijk van de hoogte van de grondwaterstand en dus is een verplichte aanlegvergunning voor drainage gerechtvaardigd.

De vergunningsplicht voor het afdekdoek wordt echter wel teruggedraaid. Aangezien het doek slechts zo’n 30 centimeter hoog is en niet van invloed is op de aanwezige natuurwaarden en de openheid van het landschap niet aantast. Daarnaast speelt ook mee dat een vergunningsplicht niet werkbaar is vanuit het oogpunt van vorstbescherming en zo een onevenredige belemmering vormt voor de ondernemer.

Al te vergaande eisen in bestemmingsplanvoorschriften kunnen dus met succes worden aangevochten. Zeker als deze nauwelijks invloed hebben op de natuurwaarden en de dagelijkse bedrijfsvoering onevenredig beïnvloeden.

Meer informatie Uitspraak van de Raad van State

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.