Home

Achtergrond

Toekenning hectaresteun schept verwachtingen voor volgende jaren

Aanvankelijk kende Laser geen hectaresteun toe, omdat het perceel niet aan de gestelde voorwaarden zou voldoen. Na bezwaar werd dat jaar en ook het volgende jaar gewoon de hectaresteun uitbetaald. Dat vervolgens blijkt dat dit ten onrechte is gebeurt, kan niet leiden tot wijziging van de steun in het lopende jaar.

In 1999 heeft een agrariër hectaresteun aangevraagd voor een perceel maïs. Aanvankelijk wees Laser de aanvraag af. Het perceel voldeed namelijk niet aan de voorwaarde dat er tussen 1987 en 1991 grotendeels akkerbouwgewassen werden geteeld. Hierop voerde de boer echter aan dat het perceel betrokken was in een ruilverkaveling en was geruild voor een perceel dat wel aan de voorwaarden voldoet. Dat was reden om alsnog de premie toe te kennen.

Ook in het opvolgende jaar werd de premieaanvraag gehonoreerd. In 2001 werd de premie echter weer geweigerd, omdat hetzelfde perceel niet zou voldoen aan de voorwaarde. Dat blijkt achteraf ook te kloppen. Om een perceel dat niet premiewaardig is te ruilen voor een perceel dat wel premiewaardig is, moet de ruilverkaveling voor 1 januari 1992 hebben plaatsgevonden. Dat was hier niet het geval. De boer beroept zich echter op het vertrouwensbeginsel. De afgelopen twee jaar was er premie toegekend. Als hij geweten had dat het perceel niet premiewaardig was, zou hij er geen maïs hebben verbouwd. De rechter verklaarde het beroep gegrond en besloot dat Laser zich opnieuw over de zaak moet buigen.

Deze uitspraak illustreert weet eens te meer dat het van belang is om goed te controleren of een perceel premiewaardig is.

Meer informatie Perceelsadministratie van belang bij aantonen definitie akkerland

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.