Home

Achtergrond

Terecht geen goedkeuring aan transactie van kavelruil met economisch belang

De ruilverkavelingsovereenkomst “Helvoirt” was op één transactie na goedgekeurd. Aan deze transctie was goedkeuring onthouden omdat deze slecht een economisch belang zou dienen. Dergelijke constructies worden wel vaker gebruikt bij de verkoop van agrarische bedrijven. Maar in dit geval pakte dit verkeerd uit.

Een kavelruil is een veel toegepast middel om tot verbetering van de inrichting van het landelijk gebied te komen. Hierbij moeten ten minste drie partijen zich verbinden een bepaalde onroerende zaken in te brengen. Bij deze transacties kunnen de notariskosten worden gesubsidieerd door het rijk. Het is echter niet de bedoeling dat koop- of verkooptranscties in de een ruilverkaveling worden opgenomen, welke net zo goed buiten de kavelruil hadden kunnen plaatsvinden.

In deze transactie heeft een stoppende boer (partij 1) zijn grond verkocht aan een partij 2 en zijn bedrijf in zijn geheel overgedragen. Deze boer (partij 2) heeft op zijn beurt zijn gronden en bedrijf weer overgedragen aan een partij 3. Na bezwaar en beroep besliste ook de Raad van State in hoger beroep dat de transactie tussen partij 1 en 2 ook los van het ruilproces had kunnen plaatsvinden. De Dienst Landelijk Gebied had terecht geconcludeerd dat de ruil tussen partij 1, 2 en 3 niet bijdraagt aan een verbetering van de inrichting van het landelijk gebied. Daarnaast moeten minstens drie partijen onroerende zaken inbrengen in de ruil en dat was ook niet het geval.

Deze situatie doet zich vaker voor. Vaak wordt op deze wijze geprobeerd bij stoppende bedrijven welke gekocht worden door een agrarisch ondernemer welke op zijn beurt zijn bedrijf weer verkoopt aan een boer, DLG of natuurmonumenten. Maar meestal is er net zoals in dit geval geen sprake van verbetering van de inrichting van het landelijke gebied. Het is dus goed af te spreken voor wij de extra kosten zijn mocht een transacties binnen een kavelruilovereenkomst niet goedgekeurd worden.

Meer informatie Uitspraak van de Raad van State

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.